Fáze spánku a jejich význam

Fáze spánku a jejich význam

Spánek je stále pro vědce jednou velkou záhadou. Někdy se vám může stát, že se probudíte odpočatí a máte hlavu plnou snů, které se vám za noc zdály. Jindy se zase můžete budit unavení a máte pocit, že jste teprve usnuli a už máte znova vstávat. Za těmito jevy hledejte fáze spánku nebo také spánkové cykly. Ve chvíli, kdy pochopíte, jak vaše tělo usíná a kdy opravdu spí, se vám bude daleko lépe usínat a nebudete mít problémy s nespavostí.

Spánkové fáze

Fáze spánku a jejich cykly jsou rozděleny na základě toho, co dělají naše oči. Asi si říkáte, že je to hloupost, protože když spíte, tak se zavřenými víčky a klidnýma očima. Není to tak úplně pravda. Naše oči se totiž pod víčky pohybují i ve spánku a podle toho, jak rychle se pohybují, jsou rozděleny jednotlivé REM fáze spánku.

Jednotlivé spánkové cykly

Awake

Ve fázi awake, česky bdělost, v této fázi se připravujeme na spánek a pomalu přecházíme do fáze usínání. Usínání je fáze mezi bdělostí a spánkem. Ačkoliv může být usínání různě dlouhé, má vždy stejný průběh. Svaly se uvolňují, dech i srdeční činnost se zklidňují.

REM fáze spánku

Cyklus spánku s názvem REM vzniknul opět s anglické spojení Rapid Eye Movement, česky rychlý pohyb očí. Fáze spánku REM není nejsilnější fází spánku, jelikož v jejím průběhu dochází k rychlejšímu pohybu očí většinou na 10 – 20 sekund. REM fáze spánku zabírá 20 – 25% celkové doby spánku a trvá 90 – 120 minut. Cyklus REM se navíc během noci opakuje zpravidla 4x – 5x za noc. Nejdelší fázi REM spánku bychom našly v době před probuzením, kdy tato fáze trvá až hodinu. REM fáze je také částí spánku, kdy sníme. Mnoho vědců označuje REM fázi spánku jako paradoxní spánek. Důvodem je jejich srovnání vůči NREM fázi spánku. Jelikož některé hodnoty a stav našeho těla v REM fázi spánku, odpovídají stavu našeho těla v bdělosti.

NREM fáze spánku

NREM fázi spánku dochází ke zklidnění očních pohybů, aktivita neuronů je výrazně nižší, stejně tak teplota mozku. V NREM cyklu dochází k tělesné regeneraci. V tomto stavu spánku trávíme 75 – 80% celkové doby spaní. Na rozdíl od REM fáze je v NREM fázi spánku zcela výjimečné snění. NREM fáze spánku se dělí na další 4 stádia spánku podle hloubky spánku.

NREM 1

První stádium spánku trvá jen pár minut a vyskytuje se na úplném začátku spánku. Jedná se o přechod mezi bděním a začátkem spánku. Během NREM 1 fáze se mohou objevit mírné pohyby očí a mírná aktivita kosterního svalstva a záškuby těla.

NREM 2

Fáze spánku NREM 2 trvá 45 – 55% celkové doby spánku. Během spánku dochází ke snížení svalového napětí, ztrátou vědomí. Jedná se o takzvaný lehký spánek.

NREM 3

Tato fáze cyklu se nazývá hluboký spánek. Při spánku ve fázi NREM 3 je obtížné spícího probudit hlukem. V této fázi se také mohou objevit noční děsy, nadměrné pocení, mluvení ze spaní nebo náměsíčnost. Fáze NREM 3 je také úvodem do fáze NREM 4.

NREM 4

Jedná se o nejhlubší a nejsilnější fázi spánku. Ve fázi NREM 4 je velice obtížné spícího probudit. Tento stav spánku trvá asi 30 minut.

Jak se fáze spánku měří?

Sled jednotlivých fází spánku lze sledovat na hypnogramu. Hypnogram je graf, který zobrazuje architekturu spánku.

Spánkové návyky se mění také věkem. Malé miminka spí velmi krátce, ale často a to mnohdy až 18 hodin. Dospělý jedinec může potřebovat 10 hodin spánku a někomu postačí v extrémním případě i 3 hodiny denně. Spánek je také řízen hormonem melatonin, který je zodpovědný za naši ospalost, zpomalení metabolismu před spánkem a snížení napětí svalů. Aby se v těle tvořil melatonin, je potřeba přítomnosti hormonu serotonin, který se pak metabolizuje na melatonin. Podporu tvorby serotoninu a melatoninu zajistíte dostatečným přísunem aminokyseliny l-tryptofan, kterou si naše tělo nedokáže samo vytvořit. L-tryptofan lze nalézt v některých potravinách a nebo také v Dreamly.

Chcete lépe usínat?

Dreamly je přírodním doplňkem stravy, který díky bylinkám a l-tryptofanu napomáhá ke snadnějšímu usínání a kvalitnímu spánku.

Dreamly balení

Více o Dreamly zde!